niedziela, 8 stycznia 2012

Acheiropoietos

Pierwszą ikoną była twarz Chrystusa – Bogaczłowieka. Przez tajemnicę wcielenia twarz człowieka zjednoczyła się z Obliczem Boga. Pierwszą materialną ikoną było odbicie tego Oblicza na chuście Abgara – „Nie ludzką ręką uczyniony obraz”. 
Ta ikona ikonVeraikon czyli Obraz Prawdziwy jest podstawą i przyczyną tworzenia wszystkich ikon. Oblicze Chrystusa – Boga odbija się i powiela w twarzach Bogurodzicy i świętych jak światło w naszych oczach, i dzięki temu możemy powiedzieć, że tak naprawdę istnieje Jedna Ikona przepisywana przez wieki, tak jak Ewangelia w kościele i dla kościoła – dla całego zgromadzenia ochrzczonych. 
(tekst: M. Bogucki)


Moja pierwsza ikona została uroczyście poświęcona w dniu między świętem Objawienia Pańskiego a świętem Chrztu Pańskiego. Chciałabym, aby "otulenie" tymi datami było znakiem bezpiecznego "otulenia"  towarzyszącego mi podczas pisania kolejnych ikon.