czwartek, 3 kwietnia 2014

Pantokrator z Chilandari


Ikona Chrystusa Pantokratora, na lipowej desce, pisana w bizantyjskiej technice tempery jajecznej, złocona złotem 23 3/4 karat, wymiary wys. 36 cm.

Pantokrator to z greckiego Wszechwładca, czyli Ten, który panuje nad całym światem, jak czytamy w Apokalipsie: „Król królów i Pan panów” (19, 16). Imię Zbawiciela zostało zapisane zgodnie z bizantyńską konwencją skrótowo za pomocą greckiego tetragramu IC XC - Jesus Chrystus.
Greckie litery w krzyżowym nimbie oznaczają imię Boga  "Jestem Który Jestem" (dotyczą Boskiej natury Chrystusa), palce błogosławiącej dłoni ułożone na podobieństwo greckiego monogramu imienia IC XC - Jezus Chrystus. Druga dłoń trzyma Księgę Życia i Dobrej Nowiny, symbol nauczania Jezusa.