wtorek, 12 stycznia 2016

MB Zbraslavska

Madonna ze  Zbraslav (Zbraslawska)

 


Deska 40 cm x 50 cm, grunt grawerowany, złocony złotem 23 3/4 karat,

tempera jajeczna, kamienie półszlachetne

 


          Oryginalny obraz został namalowany przez nieznanego artystę (prawdopodobnie Josefa Mánesa) w Pradze pomiędzy 1340 a 1350 r.  z przeznaczeniem dla klasztoru cystersów w Zbraslav, założonego przez króla Wacława II na wzór na wzór królewskiej nekropolii  Sant Denis pod Paryżem. W klasztorze tym  została pochowana matka cesarza Karola IV, dlatego część historyków sztuki wierzy, że obraz może być darem Karola dla klasztoru. Pierścień na prawej ręce Matki Bożej, który jest oznaką jej zaręczyn z Kościołem, potwierdza, że ​​ten niezwykły obraz należał do klasztoru cystersów. Po zniszczeniu kościoła w czasie wojen husyckich obraz trafił do kościoła parafialnego św. Jakuba w Zbraslav.  Od 1987 roku znajdował się w Galerii Narodowej w Pradze, a obecnie w Bazylice Świętego Jakuba.


         Madonna jest podwójnie koronowana - koroną i diademem. To popularny francuski motyw, opisany jako alegoria Matki Boskiej Królowej Nieba  (Regina Coeli), i jako oblubienicy Chrystusa (Sponsa verbi).


         Szczygieł w dłoni dzieciątka symbolizuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Obecność ptaka w ikonografii chrześcijańskiej, a także symbolika z tym związana ściśle łączą są z jego wyglądem zewnętrznym. Według średniowiecznej legendy szczygieł miał wyjmować ciernie z korony wbitej w głowę cierpiącego Jezusa, podczas gdy wisiał on na krzyżu. Krew tryskająca z ran Zbawiciela zabarwiła na czerwono upierzenie wokół dziobu ptaka.

 

A tu oryginał:


źródło: Wikipedia


A tu poszczególne etapy powstawania obrazu: